Zdalny dostęp

Dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki i Informacji Naukowej z komputerów domowych za pośrednictwem serwera proxy uzyskać mogą tylko uprawnieni użytkownicy. Warunkiem otrzymania dostępu jest posiadanie imiennej skrzynki pocztowej na serwerze Instytutu i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po rejestracji uprawnione osoby otrzymują opis logowania do proxy.

Dostęp dotyczy następujących źródeł

Lista A-Z czasopisma i książki
Cambridge Journals
EBSCO
Infona
Karger
Nature
Oxford Journals
OVID
ProQuest
Science
ScienceDirect
Scopus
SpringerLink
Taylor & Francis Online
Wiley Online Library
Web of Science