Janusz Książyk

Tytuł: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

OrcID No: L-8752-2017

Krótka biografia:

 • kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka (IPCZD) w Warszawie; z IPCZD jest związany od roku 1976
 • w przeszłości stypendysta The British Council – praca w Hospital for Sick Children, Great Ormond Street w Londynie
 • w przeszłości praca na stanowisku konsultanta w Children’s Hospital of Garyunis University (Benghazi, Libia)
 • staże w w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia), w Dunn Clinical Nutrition Centre, Cambridge i AFRC Institute of Food Research, Norwich (Wlk. Brytania), Baylor College of Medicine, Houston (USA)
 • inspiratorem prac dotyczących nawadniania doustnego w ostrych biegunkach
 • opracowanie własnej metody szybkiego nawadniania dożylnego w stanach ciężkiego odwodnienia u dzieci
 • wprowadzenie wraz z zespołem IPCZD (jako pierwszy w kraju w pediatrii) metody całkowitego żywienia pozajelitowego oraz jako pierwszy w Europie Wschodniej – domowego żywienia pozajelitowego u dzieci
 • w przeszłości członek międzynarodowej grupy ekspertów opracowującej europejskie zalecenia żywienia pozajelitowego
 • opracowanie zasady programu zlecania i monitorowania żywienia pozajelitowego „Żywczyk” w oparciu o projekt finansowany przez UE, który jest stosowany w wielu szpitalach w kraju
 • w przeszłości członek zespołu, który pierwszy w Polsce założył u dziecka gastrostomię endoskopowo
 • autor matematycznej metody oceny stanu odżywienia
 • organizator odbywanego cyklicznie Warszawskiego Forum Żywieniowego (od roku 1996)
 • autorem publikacji związanych tematycznie głównie z gastroenterologią dziecięcą i żywieniem oraz wielu rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień na kongresach
 • członek Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia (ESPGHAN), Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN), Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
 • założyciel i przez dwie pierwsze kadencje prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe)

 • specjalizacja: pediatria IIst, gastroenterologia dziecięca

Zainteresowania badawcze:

 • żywienie u dzieci i leczenie żywieniowe, oprócz problemów pediatrycznych jak gorączki nieznanego pochodzenia, neuroinfekcje itp.

Kontakt:

e-mail: j.ksiazyk@ipczd.pl