Szkolenie praktyczne w zakresie zaawansowanym

Podczas szkolenia praktycznego w pracowni dziecięcej kardiologii interwencyjnej uczestnicy będą uczestniczyć w zabiegach wykonywanych u pacjentów ośrodka szkolącego w charakterze asysty lub pierwszych operatorów (przewiduje się udział w 150 zabiegach, w tym 75 w charakterze pierwszego operatora). Uczestnicy będą uczestniczyć w jednym zabiegu w ciągu dnia. Pozostały czas poświęcony będzie innym formom szkolenia praktycznego.
Podczas szkolenia wykorzystywane będą techniki symulacji medycznej w oparciu o analizę przypadków pacjentów pod kątem możliwych scenariuszy kwalifikacji do zabiegu, jego przebiegu i możliwych powikłań, efektu zabiegu i postępowania pozabiegowego. W miarę dostępności wykorzystywane będą modele wytworzone techniką druku trójwymiarowego oraz przykładowy sprzęt zabiegowy zakupiony w ramach projektu. Zakłada się, że zakres działań w oparciu o techniki symulacji medycznej obejmie nie mniej niż 50% czasu spędzonego podczas szkolenia.
Szkolenie wykracza poza program specjalizacji, a jego zakres tematyczny dotyczył będzie zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine i będzie sformułowany w języku efektów kształcenia. W ramach szkolenia przewiduje się przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu.
Z uwagi na narażenie na promieniowanie jonizujące kobiety będące w ciąży oraz osoby z innymi czasowymi przeciwwskazaniami do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące będą mogły dokończyć udział w szkoleniu po jej zakończeniu w przypadku braku innych przeciwwskazań medycznych.
Od uczestników wymagane będzie uzyskanie odpowiedniego certyfikatu ochrony radiologicznej pacjenta wydanego przez uprawnioną instytucję certyfikującą.

Ramowy program kursu “Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej”

Dzień 1
1. Plan i wyposażenie typowej pracowni interwencyjnej.
Formy realizacji: wykład 30 min oraz zajęcia praktyczne – wizyta w Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych “Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 30 min.
2. Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu pracowni kardiologii interwencyjnej.
Forma realizacji: wykład 15 min oraz zajęcia praktyczne – blok w Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej.
3. Profilaktyka przeciwzakrzepowa w zabiegach dziecięcej kardiologii interwencyjnej.
Forma realizacji: wykład 15 min.
4. Dostępy naczyniowe w dziecięcej kardiologii interwencyjnej.
Forma realizacji: wykład 30 min oraz zajęcia praktyczne – blok w Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej.
5. Zabiegi interwencyjne ratujące życie w kardiologii dziecięcej.
Forma realizacji: wykłady oraz zajęcia praktyczne oparte o techniki symulacji medycznej. W ramach zajęć praktycznych przewiduje się (1) zapoznanie uczestników ze sprzętem stosowanym podczas zabiegów i technicznymi aspektami jego użytkowania; (2) symulację kwalifikacji do interwencji, przebiegu zabiegu i możliwych powikłań w oparciu o wybrane przypadki kliniczne z analizą przykładowych scenariuszy działań.
6. Zamykanie ubytków przegród serca.
Forma realizacji: wykłady oraz zajęcia praktyczne oparte o techniki symulacji medycznej. W ramach zajęć praktycznych przewiduje się (1) zapoznanie uczestników ze sprzętem stosowanym podczas zabiegów oraz technicznymi aspektami jego użytkowania; (2) symulację zabiegów na modelach przygotowanych w technologii druku trójwymiarowego; (3) symulację kwalifikacji do interwencji, przebiegu zabiegu i możliwych powikłań w oparciu o wybrane przypadki kliniczne z analizą przykładowych scenariuszy działań.
7. Zabiegi angioplastyki z wykorzystaniem cewników balonowych i stentów wewnątrznaczyniowych.
Forma realizacji: wykłady oraz zajęcia praktyczne oparte o techniki symulacji medycznej. W ramach zajęć praktycznych przewiduje się (1) zapoznanie uczestników ze sprzętem stosowanym podczas zabiegów oraz technicznymi aspektami jego użytkowania; (2) symulację zabiegów na modelach przygotowanych w technologii druku trójwymiarowego; (3) symulację kwalifikacji do interwencji, przebiegu zabiegu i możliwych powikłań w oparciu o wybrane przypadki kliniczne z analizą przykładowych scenariuszy działań.
8. Zamykanie nieprawidłowych połączeń naczyniowych.
Forma realizacji: wykłady oraz zajęcia praktyczne oparte o techniki symulacji medycznej. W ramach zajęć praktycznych przewiduje się (1) zapoznanie uczestników ze sprzętem stosowanym podczas zabiegów oraz technicznymi aspektami jego użytkowania; (2) symulację zabiegów na modelach przygotowanych w technologii druku trójwymiarowego; (3) symulację kwalifikacji do interwencji, przebiegu zabiegu i możliwych powikłań w oparciu o wybrane przypadki kliniczne z analizą przykładowych scenariuszy działań.

Kierownik kursu: prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys

Ramowy program kursu „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”

Dzień 1

1. Podstawowe zagadnienia psychologii w medycynie 45 min
2. Dorosły lekarz i chore dziecko – jak sobie poradzić? 45 min
3. Trudne rozmowy z rodzicami pacjentów. 45 min

Zajęcia praktyczne – 5 godzin dydaktycznych

Dzień 2

1. Problemy psychologiczne osób z niepełnosprawnością 45 min
2. Odmienność czy różnorodność? Lekarz a pacjent i jego rodzina. 45 min
3. Rasa, kultura, język, wyznanie – wyzwania do pokonania. 45 min

Zajęcia praktyczne – 5 godzin dydaktycznych

Kierownik kursu: lek. med. Adam Koleśnik

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Centrum_symulacji_kardio_logo-1024x132.jpg