Piotr Socha

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

OrcID No: 0000-0002-1621-464X

Krótka biografia:

 • profesor pediatrii i gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Żywieniowych i Pediatrii oraz Zastępcą Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski
 • w przeszłości były przewodniczący Komitetu Hepatologii ESPGHAN (2010-2013)
 • Sekretarz Naukowy ESPGHAN w latach 2015-2018
 • udział w 8 projektach unijnych (CHOP, EUROWILSON, EARNEST, PERFECT, NUTRIMENTHE, TOYBOX, EARLY Nutrition, Kids4Life)
 • prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia Dzieci w latach 2010-2016
 • publikacja ponad 400 recenzowanych artykułów (ok 200 indeksowanych w pubmed)
 • autor 40 rozdziałów w książkach

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • specjalizacja z pediatrii IIst, z gastroenterologii, gastroenterologii dziecięcej, transplantologii
 • inne kwalifikacje zawodowe: zaburzenia karmienia, żywienie enteralne, żywienie pozajelitowe, biopsje wątroby, diagnostyka laboratoryjna w zakresie GCMS kwasów tłuszczowych, podstawy statystyki, GCP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

 • cholestatyczna choroba wątroby
 • niealkoholowej stłuszczeniowa choroba wątroby
 • rzadkie metaboliczne choroby wątroby (np. Choroba Wilsona, nowo opisany PGM-1), żywienie w hepatologii i gastroenterologii (np. niedobór LCPUFA)
 • otyłość w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości
 • terapia zaburzeń karmienia
 • przewlekła biegunka niemowlęca i u małych dzieci

Kontakt:

e-mail: p.socha@ipczd.pl