Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Europejskich Sieciach Referencyjnych:

  • EpiCARE, European Reference Network on Rare and Complex Epilepsies (https://epi-care.eu/) Sieć obejmuje padaczki, przedstawicielem jest  prof.dr hab.n.med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.
  • TRANSCHILD, European Reference Network on Transplantation in Children (incl. HSCT, heart, kidney, liver, intestinal, lung andmultiorgan) ( https://www.transplantchild.eu/). Sieć obejmuje schorzenia i powikłania związane z przeszczepamiu dzieci; przedstawicielem jest prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński.
  • ITHACA -European Reference Network on Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual Disability (https://ern-ithaca.eu/) wady wrodzone i rzadkie przypadki niepełnosprawności intelektualnej , przedstawicielem prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska, dr hab. n. med. Agnieszka Madej-Pilarczyk.
  • MetabERN – European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (https://metab.ern-net.eu/) Sieć obejume dziedziczne zaburzenia przemiany materii przedstawicielami są prof. dr hab. n. med. Anna Tylki-Szymańska oraz dr n.med. Dariusz Rokicki.
  • PaedCan-ERN – European Reference Network for Paediatric Cancer (haemato-oncology) (https://paedcan.ern-net.eu/) Sieć obejmuje choroby nowotworowe u dzieci przedstawicielem jest dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, Olga Rutynowska-Pronicka.
  • RARE-LIVER – European Reference Network on Rare Hepatological Diseases (https://rare-liver.eu/) Sieć obejmuje choroby wątroby, przedstawicielem jest  prof. dr hab. n. med. Piotr Socha oraz dr n.med. Diana Kamińska
  • RITA – Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and Autoimmune Diseases Network (https://ern-rita.org/) Sieć obejume niedobór odporności, choroby autozapalne i autoimmunologiczne, przedstawicielem jest  dr hab. n. med. Małgorzata Pac.