Komiks “Wędrówka tropem badań klinicznych”

Komiks udostępniamy Państwu bezpłatnie.

Jeśli jednak chcecie wesprzeć działalność naukową Instytutu, prosimy o wpłacenie dowolnej kwoty na współpracującą z nami Fundację Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik.


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka im. dr n. med. Jolanty Chmielik​, Al. Dzieci Polskich 20, 04 -730 Warszawa; KRS 0000 13 52 61; nr konta w Banku PKO BP 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680. Fundacja od 2004 r. ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Kontakt: fundacjatpczd.waw.pl; Tytuł przelewu: „Nauka CZD” lub „Dział nauki”.

Pobierz KOMIKS.

We provide You with the comic book free of charge.

However, if You want to support the scientific activities of our Institute, please donate any amount to the The Jolanta Chmielik, MD, PhD Society of Friends of the Children’s Memorial Health Institute Foundation cooperating with us.

The Jolanta Chmielik, MD, PhD Society of Friends of the Children’s Memorial Health Institute Foundation,Al. Dzieci Polskich 20, 04 -730 Warsaw, KRS 0000 13 52 61; account number at Bank PKO BP 15 1020 1127 0000 1702 0292 2680 Since 2004, the Foundation has had the status of a Public Benefit Organization (OPP). Contact: fundacjatpczd.waw.pl Transfer title: “Science in CZD” or “Department of science”.

Download the comic book.