Roman Janas

tytuł naukowy: prof. nadzw. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor IP-CZD

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No:  0000-0003-2853-9676

Krótka biografia:

Roman Janas jest dr hab. n. med. profesorem Instytutu ‘Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski. Jest kierownikiem Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej. Brał czynny udział w realizacji wielu projektów UE ( ESCAPE, CHOP,  EARNEST, NUTRIMENTHE, EARLY Nutrition). Jest laureatem nagrody American Liver Foundation Award, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. Opublikował około 100 recenzowanych artykułów dotyczących badań podstawowych i klinicznych.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

Kierowanie dużym laboratorium diagnostycznym i naukowym wykonującym ponad 100 wysokospecjalistycznych badań w dziedzinie endokrynologii, zaburzeń steroidogenezy, wrodzonych wad metabolicznych i chorób rzadkich, zaburzeń metabolizmu, farmakokinetyki i innych. Kierowanie naukowymi zespołami badawczymi. Podstawy statystyki, metodologia badań naukowych, GLP.

Zainteresowania badawcze:

Endokrynologia, diabetologia, gastroenterologia (badania podstawowe i kliniczne), peptydy biologicznie czynne, markery chorób, zaburzenia metabolizmu, metabolomika.

Kontakt / Contact:

e-mail: r.janas@ipczd.pl