Joanna Bierła

tytuł naukowy: dr n. wet.

Stanowisko naukowe: Adiunkt

Jednostka organizacyjna: Pracownia Immunologii, Zakład Patologii

OrcID No: 0000-0002-5772-5091

Krótka biografia:

 • obrona w 2007 r. pracy doktorskiej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW na podstawie badań prowadzonych w Polsce oraz w Szwecji (SLU, Uppsala)
 • kontynuacja pracy naukowej na SGGW (2007-2011), a następnie na Wydziale Farmaceutycznym (WUM) (2011-2013), jednocześnie będąc wykładowcą z dziedziny Fizjologii oraz Patofizjologii.
 • zatrudnienie w Zakładzie Patologii IP-CZD od 2014 r.
 • ukończenie VII edycji studiów podyplomowych „Analityka medyczna” WUM i uzyskanie tytułu „Diagnosty laboratoryjnego” (2017)
 • autor/współautor 26 publikacji pełno tekstowych (IF= 42.262), 36 materiałów zjazdowych (IF= 58.156)
 • od 2008 r. członek International Society for Advancement of Cytometry (ISAC)
 • od 2018 r. członek Allied Health Professional Member The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe) / Qualifications and trainings

 • w trakcie specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych „Laboratoryjna immunologia medyczna”, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (przewidywany termin zakończenia 2021).
 • obsługa i analiza badań wykonywanych przy użyciu mikroskopu konfokalnego (FV-1000, Olympus), cytometrii skaningowej (Scan^R, Olympus), mikroskopu transmisyjnego (TEM, Jeol)
 • diagnostyka laboratoryjna w zakresie celiakii i alergii; zastosowanie metod hybrydyzacji in situ w ocenie amplifikacji onkogenów n-myc, c-myc, podstawy statystyki; metodologia badań naukowych.

Zainteresowania badawcze:

 • mechanizmy patofizjologiczne/patogenetyczne w przewlekłych chorobach układu pokarmowego (np.: celiakia, choroba Crohna, niedobór α-1 anty-trypsyny, choroba Wilsona) oraz innych chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym (np.: cukrzyca typu 1) i alergicznym (np.: alergie pokarmowe).

Kontakt:

e-mail: j.bierla@ipczd.pl