Dariusz Gruszfeld

tytuł naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

OrcID No: 0000-0002-2414-4928

Jednostka organizacyjna: Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Krótka biografia:

 • Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, kierownik Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
 • autor i współautor licznych publikacji w dziedzinie neonatologii, żywienia i programowania żywieniowego, a w szczególności wpływu wczesnej podaży białka na późniejsze efekty zdrowotne
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych, w tym EU Childhood Obesity Project (CHOP)
 • współpraca z zespołem Prof. Berta Koletzko z Monachium, Niemcy jako koordynator polskiego zespołu w ramach projektu EarlyNutrition
 • poszukiwanie biochemicznych markerów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u noworodków – współpraca z Prof. D Gazzolo z Genua, Włochy.

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • pediatra
 • specjalista neonatolog

Zainteresowania badawcze:

 • żywienie niemowląt, programowanie metaboliczne I żywieniowe
 • intensywna terapia noworodka
 • monitorowanie i terapia bólu u noworodków i niemowląt
 • biochemiczne markery uszkodzenia OUN

Kontakt:

e-mail: d.gruszfeld@ipczd.pl