Klinika Urologii Dziecięcej

Klinika Urologii IPCZD zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób i wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii noworodkowej. W centrum zainteresowania znajdują się noworodki z wadami przeszkodowymi, z zespołem wynicowania i wierzchniactwa, a także dzieci z zaburzeniami różnicowania płci, ze zdwojeniami dróg moczowych, z wadami przetrwałej zatoki moczowo-płciowej i przetrwałego steku (kloaki), oraz z neurogenną dysfunkcją pęcherza. Urologia dziecięca jest nową, rodzącą się dziedziną medycyny nie tylko w Polsce, ale i zagranicą, dlatego na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż Klinika ta jest znana i uznawana na świecie.

Działalność kliniczna

  • wdrożenie nowoczesnych metod czynnościowej rekonstrukcji w zespole wynicowania i wierzchniactwa, w tym opracowanie własnej metody jednoetapowej rekonstrukcji szyi pęcherza, cewki i prącia, jest jednym z największych osiągnięć Kliniki, które łącznie z opracowaniem leczenia chirurgicznego dzieci z zaburzeniami różnicowania płci, a szczególnie zmodyfikowaną, jednoetapową rekonstrukcją sromu żeńskiego u niemowląt, stawiają Klinikę w gronie najlepszych w Europie i na świecie.
  • w Klinice wykonywane są operacje rekonstrukcyjne przetrwałego steku (kloaki) z zastosowaniem dostępu kroczowego przedniego w modyfikacji własnej. Wprowadzenie modyfikacji poprawiło istotnie wyniki plastyczne i czynnościowe. 
  • na szczególne wyróżnienie zasługuje postępowanie terapeutyczne u dzieci z pęcherzem neurogennym. Stałe monitorowanie za pomocą badań urodynamicznych przyczyniło się do poprawy wyników leczenia farmakologicznego, a także wprowadzenia leczenia chirurgicznego dzieci z najcięższymi uszkodzeniami pęcherza. W Klinice wypracowano różne sposoby powiększania pęcherza moczowego oraz wytwarzania szczelnych zbiorników pęcherzowo-jelitowych na mocz u dzieci.
  • postęp w opiece nad ciężarną sprawia, że wady wrodzone rozpoznawane są przed narodzeniem się dziecka, dlatego istotnym było wprowadzenie zmian w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u noworodka z prenatalnie rozpoznaną wadą układu moczowego. Rozwinięto leczenie endoskopowe i operacyjne noworodków z zastawkami cewki tylnej oraz innymi wadami przeszkodowymi układu moczowego.

Działalność naukowa

  • wysoki poziom naukowy Kliniki znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych za wystąpienia na krajowych i międzynarodowych zjazdach naukowych, jak i nagrodach Ministerstwa Zdrowia za współautorstwo książek i monografii medycznych.
  • Klinika posiada akredytację do szkolenia w ramach specjalizacji z urologii dziecięcej oraz odbywania stażu z urologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii dziecięcej lub urologii. Prowadzone są tu kursy doskonalące CMKP, a także indywidualne szkolenia dla lekarzy z zagranicy, w tym z: Anglii, Austrii, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji i Ukrainy.
  • jako jedyny ośrodek w Polsce Klinika ma akredytację do szkolenia w ramach europejskiej specjalizacji z urologii dziecięcej, kończącej się egzaminem i możliwością uzyskania tytułu FEAPU (Fellow of the European Academy of Paediatric Urology).
  • w Klinice prowadzone są Badania Kliniczne, które pozwalają na wdrażanie nowych metod terapeutycznych w zakresie układu moczowo-płciowego u dzieci i młodzieży.
  • od 2004 r. Klinika organizuje konferencje naukowe: „Warsaw Conference of Paediatric Urology”, podczas których zaproszeni, wybitni specjaliści z różnych krajów, wygłaszają wykłady zgodnie z przyjętym tematem konferencji. Uczestnicy mają szansę nie tylko wysłuchania wykładów, ale także przedstawienia własnych doniesień i wzięcia udziału we wspólnej dyskusji.