Beata Wolska-Kuśnierz

Tytuł naukowy: dr n. med.

Krótka biografia:

 • 1990-1996 Medical Academy, Warsaw, Poland
 • 1998-2005 I and II degree of specialist training in Pediatrics, CMHI, Warsaw, Poland
 • 2006-2010 specjalizacja z Immunologii klinicznej
 • 2008 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
 • 2011-2015 specjalizacja z Transplantologii Klinicznej, IPCZD
 • 1998 – 2007 asystent w Klinice Immunologii IPCZD
 • od 2008 starszy asystent w Klinice Immunologii IPCZD

Specjalizacje i kwalifikacje:

 • pediatria I i II stopień
 • immunologia kliniczna
 • transplantologia kliniczna

Zainteresowania badawcze:

 • pierwotne niedobory odporności
 • przeszczepianie macierzystych komórek krwiotwórczych
 • choroby autozapalne

Kontakt:

e-mail: b.wolska-kusnierz@ipczd.pl