Ryszard Grenda

tytuł naukowy: prof. dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor

Jednostka organizacyjna/ Klinika  Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

OrcID No: 0000-0002-6814-6589

Krótka biografia:

 • od 2000 r. kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu (przez 14 lat)
 • dwukrotnie wybierany na funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
 • przewodniczący komitetu naukowego kongresu ESPN (European Society for Paediatric Nephrology) w 2014 rok w Portugalii
 • Obecnie wice-przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej
 • udział w wielu projektach naukowych, w tym w Unijnym ESCAPE Trial, projektach generowanych przez międzynarodową platformę naukową CERTAIN oraz wielu międzynarodowych randomizowanych badaniach klinicznych w zakresie transplantologii
 • autor/współautor ponad 340 recenzowanych artykułów naukowych (w tym 129 indeksowanych w bazie PubMed) oraz rozdziałów w ponad 40 podręcznikach i monografiach
 • współredaktor wielkiego podręcznika Pediatrii (PZWL 2013 i 2918).

 Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe)  

 • specjalizacja z  nefrologii, nefrologii dziecięcej, transplantologii klinicznej i pediatrii
 • inne kwalifikacje zawodowe:  terapia pozaustrojowa wielu odmian
 • współredaktor (akademicki) wielu pism naukowych

Zainteresowania badawcze

 • prace badawcze i kliniczne poświęcone przede wszystkim transplantologii, immunosupresji transplantacyjnej i stosowanej w chorobach nerek, terapii nerkozastępczej oraz problemom etycznym w nefrologii

Kontakt: e-mail: r.grenda@ipczd.pl