Klinika Immunologii

Klinika Immunologii to pierwszy w Polsce ośrodek diagnostyki i leczenia pierwotnych niedoborów odporności dla dzieci z całej Polski. Obecnie ponad 50 proc. pacjentów przyjmowanych jest spoza województwa mazowieckiego. Z inicjatywy pracowników kliniki utworzono sieć szpitali referencyjnych: 15 Ośrodków Pediatrycznych i 13 Ośrodków Internistycznych Diagnostyki i Leczenia Niedoborów Odporności.

Pracownicy naukowi

 • dr n. med. Małgorzata Pac
 • dr n. med. Barbara Pietrucha          
 • dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz 
 • lek. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

Kierunki badań

Choroby rzadkie

 • Wrodzone defekty syntezy przeciwciał IgG,A,M. Wpływ uzupełniania witaminy D na częstość zakażeń
 • wrodzone zespoły autozapalne. Ocena przydatności biomarkerów zapalenia: SAA, kalprotektyna
 • Choroby autozapalne. Ocena metabolizmu witaminy D
 • Nijmegen Breakage Syndrome. Charakterystyka fenotypu klinicznego i immunologicznego, ocena wyników leczenia przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych
 • Ciężkie złożone niedobory odporności. Ocena skuteczności leczenia przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych
 • Zespół PFAPA. Ocena skuteczności tonsillektomii
 • Zespół Wiskotta-Aldricha. Diagnostyka molekularna, leczenie, przygotowywanie do HSCT
 • BCGitis w ciężkich złożonych niedoborach odporności (SCID). Ocena profilu bezpieczeństwa w różnych typach SCID
 • Efektywność szczepień w autoimmunizacyjnej neutropenii. ocena swoistych przeciwciał poszczepiennych (szczepionki żywe i zabi)

Nowe technologie i metody

 • Badania przesiewowe noworodków w kierunku PNO (SCID, XLA). TREC, KREC, diagnostyka molekularna, leczenie (HSCT, TTX, IgRT)
 • Rezonans płuc i kości. Ocena przydatności w zespole NBS
 • Wrodzone zespoły autozapalne. Ocena przydatności biomarkerów zapalenia: SAA, kalprotektyna

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

 • RareScreen – Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków (INT 10), kierownik projektu dr n. med. Małgorzata Pac, 01.10.2017-31.10.2020

Wybrane członkostwa

 • European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare
 • Standardy Medyczne Pediatria

Awanse Naukowe w 2019 r.