Renata Grzywa-Czuba

tytuł naukowy: mgr

Stanowisko naukowe: asystent

Jednostka organizacyjna: Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

OrcID No: 0000-0002-3733-2506

Krótka biografia:

 • asystent w Pracowni Diagnostyki Immunologicznej, Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik  – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD)
 • członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • wykonawca w statutowym zadaniu badawczym oraz w projekcie badawczym typu OPUS,  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
 • główny wykonawca w zadaniu statutowym Służącym Rozwojowi Młodego Naukowca oraz współwykonawcą w 3 grantach wewnętrznych IPCZD
 • od 2013 r. aktywnie uczestniczy w pracach dydaktycznych Instytutu oraz konferencjach naukowych
 • autorka i/lub współautorka 4 opublikowanych prac (w tym 2 prac oryginalnych i 2 prac poglądowych, których jest pierwszym autorem).

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • absolwentka biologii i geografii na UJ w Krakowie
 • specjalizacja z mikrobiologii medycznej – w trakcie od 2013 r.
 • Inne kwalifikacje zawodowe: diagnosta laboratoryjny

Zainteresowania badawcze:

 • immunologia molekularna i kliniczna (w szczególności: ocena wybranych parametrów układu odporności naturalnej i adaptacyjnej u dzieci z nadciśnieniem pierwotnym i niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Receptory wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Inflamasomy. Niedobory odporności)
 • mikrobiologia kliniczna

Kontakt:

e-mail: r.grzywa@ipczd.pl