Paweł Płudowski

stopień naukowy: dr hab. n. med.

Stanowisko naukowe: profesor instytutu

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej

OrcID No: 0000-0001-8475-7112

Krótka biografia:

  • profesorem IPCZD w Zakładzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej w Instytucie Zdrowia Dziecka (Children’s Memorial Health Institute) w Warszawie
  • w przeszłości przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (EVIDAS; European Vitamin D Association)
  • publikcja ponad 200 recenzowanych artykułów i rozdziałów w książkach; (ok 60 indeksowanych w pubmed).

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

  • specjalista w zakresie densytometrii klinicznej (CCD) i metabolizmu witaminy D
  • inne kwalifikacje zawodowe: zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, diagnostyka składu ciała i stopnia rozwoju biologicznego, podstawy statystyki, GLP, metodologia badań naukowych

Zainteresowania badawcze:

  • densytometrii jako nieinwazyjna metoda oceny masy tkanki kostnej i składu ciała w populacji wieku rozwojowego
  • metabolizm witaminy D i znaczenie witaminy D dla zdrowia człowieka w każdym wieku

Kontakt:

e-mail: p.pludowski@ipczd.pl