Klinika Neurochirurgii

Klinika Neurochirurgii IPCZD wykonuje pełen zakres procedur w zakresie neurochirurgii dziecięcej. W Klinice jest leczonych ponad 1500 chorych dzieci rocznie, wykonywanych jest ok. 660 operacji. 

Działalność kliniczna

 • dostęp przezklinowy w procesach rozrostowych siodła tureckiego u małych dzieci,   zabiegi przeprowadzane są obecnie w zespole neurochirurgiczno-laryngologicznym z użyciem wspomagania endoskopowego
 • embolizacje wewnątrznaczyniowe tętniaków żyły Galena u dzieci poniżej jednego roku życia w tym u noworodków. Wprowadzono procedurę kwalifikacji i leczenia metodą wewnątrznaczyniową w najnowocześniejszej sali hybrydowej
 • unikatowe w skali Polski możliwości kompleksowego wewnątrznaczyniowego leczenia wad naczyniowych Ośrodkowego Układu Nerwowego u dzieci.
 • zabiegi hybrydowe w olbrzymich nowotworach u małych dzieci z jednoczasowym dostępem wewnątrznaczyniowym i przezczaszkowym
 • szerokie zastosowanie metody neuroendoskopii mózgowej w leczeniu wodogłowia, torbieli wewnątrzczaszkowych oraz jako metodę wspomagającą w terapii nowotworów mózgu w wieku dziecięcym,
 • unikatowa w skali kraju – wielospecjalistyczna kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej – zespół neurolog-epileptolog, neuroradiolog, specjalista medycyny nuklearnej, psycholog kliniczny, neurochirurg – planowanie specjalistycznej diagnostyki i zakresu interwencji chirurgicznej
 • wykorzystanie inwazyjnych i śródoperacyjnych badań EEG oraz  neuromonitoringu, w kwalifikacji i leczeniu operacyjnym padaczki lekoopornej
 • wszczepianie najnowszej generacji stymulatorów nerwu błędnego z odczytem zapisu EKG w leczeniu padaczki lekoopornej (VNS)
 • stosowanie minimalnie inwazyjnych technik neurochirurgicznych u dzieci (endoskopia, stereotaksja, neuronawigacja – keyhole surgery w nowotworach jąder podstawy mózgu)
 • chirurgiczne leczenie nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego (w tym guzy obszaru centralnego i pnia mózgu) z użyciem neuromonitoringu śródoperacyjnego i neuronawigacji
 • endowaskularne i chirurgiczne leczenie malformacji tętniczo-żylnych, tętniaków i przetok oponowych u dzieci
 • chirurgiczna korekcja wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków
 • mało inwazyjne korekcje kraniosynostoz z użyciem dystrakcji (spring-assisted surgery) u małych dzieci (3 – 6 miesięcy) i korekcji otwartych – rekonstrukcji sklepienia czaszki u starszych niemowląt (8 i więcej miesięcy)
 • chirurgiczne leczenie wodogłowia, powikłań leczenia zastawkowego i badania zależności ciśnieniowo-objętościowych w przestrzeni wewnątrzczaszkowej
 • kwalifikacja i leczenie spastyczności z użyciem pomp baklofenowych
 • zabiegi korekcyjne skolioz neurogennych

Działalność naukowa

 • Klinika Neurochirurgii wraz z Kliniką Onkologii opracowały i wprowadziły w IPCZD, a następnie w Polsce kompleksowy sposób diagnostyki i leczenia nowotworów mózgu u dzieci. Spowodowało to znaczącą poprawę wyników leczenia tych nowotworów.