Klinika Neurochirurgii

Klinika wykonuje pełen zakres procedur w zakresie neurochirurgii dziecięcej. W Klinice jest leczonych ponad 1500 chorych dzieci rocznie, wykonywanych jest ok. 660 operacji. 

Pracownicy naukowi

  • dr n. med. Paweł Daszkiewicz
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski      

Wybrane projekty realizowane od 2013 roku

  • EXPLORE ME –  Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych, kierownik projektu: prof.dr hab.n.med. Marcin Roszkowski         

Wybrane członkostwa

  • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
  • Komitet Nauk Neurologicznych PAN