Maciej Jaworski

tytuł naukowy: dr n. farm.

Stanowisko naukowe: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Pracownia Densytometrii

OrcID No: 0000-0002-6758-371X

Krótka biografia:

 • kierownik Pracowni Densytometrii
 • członek Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • publikacja ponad 30 prac w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej
 • wykładowca na kursach densytometrii klinicznej

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe)

 • kurs  International Society for Clinical Densitometry – Certified Clinical Densitometrist
 • kurs International Osteoporosis Foundation with Densitometry Certification
 • inne kwalifikacje zawodowe: Biostatystyka

Zainteresowania badawcze:

 • nieinwazyjna diagnostyka układu kostnego u dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem odporności mechanicznej i relacji mięsień-kość (mechanostat) metodą densytometryczną i metodą obwodowej tomografii komputerowej,
 • ocena składu tkanek miękkich (wcześniactwo, otyłość, sarkopenia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby) metodą densytometryczną i metodą obwodowej tomografii komputerowej
 • ocena ryzyka wystąpienia załamania metodą densytometryczną
 • ocena postępów choroby lub odpowiedzi na leczenie w chorobach kości metodą densytometryczną
 • ocena siły mięśniowej (maksymalna siła i moc) i sprawności układu ruchu (równowaga, itp.) przy użyciu platformy diagnostycznej oraz ocenie gęstości kości i wytrzymałości kości na podstawie badania ultradźwiękowego kości piętowej

Kontakt:

e-mail: m.jaworski@ipczd.pl