Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska

tytuł naukowy: dr hab. n. biol.

Stanowisko naukowe: Profesor Instytutu

OrcID No: 0000-0001-6936-5989

Jednostka organizacyjna: Pracownia  Antropologii

Krótka biografia:

 • antropolog kliniczny
 • kierownik Pracowni Antropologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Biologii, specjalność biologia rozwoju człowieka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • autorka wielu artykułów z zakresu rozwoju fizycznego dzieci

Specjalizacje i kwalifikacje (zawodowe i naukowe):

 • doktorat z zakresu rozwoju dzieci z mukopolisacharydzą
 • udział w licznych szkoleniach i kursach statystycznych
 • warsztaty antropologiczne
 • udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych

Zainteresowania badawcze:

 • badania nad rozwojem fizycznym dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i metabolicznymi
 • analiza cech charakterystycznych dla fenotypu chorób rzadkich i ultra rzadkich
 • modelowanie wzrastania
 • analiza bioimpedancji jako metoda oceny proporcji między tkanką tłuszczową a mięśniową w miopatiach postępujących

Kontakt:

e-mail: a.rozdzynska-swiatkowska@ipczd.pl