Instrukcje w czasopismach biomedycznych

Szukając instrukcji dla autorów publikacji w czasopismach sprawdź  Instructions to Authors in the Health Sciences – poradnik Mulford Health Science Library Uniwersytetu w Toledo, USA, z linkami do instrukcji zamieszczonych w serwisach czasopism.

Politykę otwartości swojego wydawcy możesz sprawdzić w serwisie Sherpa RoMEO. Serwis pomaga zapoznać się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach.