II edycja kursu kardiologicznego „Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-powersim-1024x116.png

W dniach 9 – 12.03.2022 odbyła się druga, ostatnia już edycja kursu “Podstawy dziecięcej kardiologii interwencyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem kursu było zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi zasadami pracy w pracowni kardiologii interwencyjnej, stosowanym w niej sprzętem oraz podstawowymi technikami zabiegowymi.

Program kursu obejmował zarówno wykłady teoretyczne jak i zajęcia praktyczne, w tym część z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. W kursie wzięło udział 16 uczestników, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w I edycji kursu. Kierownikiem kursu i jednym z wykładowców była Prof. Instytutu dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, pozostałymi wykładowcami byli mentorzy z ośrodków partnerskich z Poznania, Wrocławia i Katowic oraz dr Maria Zubrzycka z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Do  obowiązków wykładowców należało przeprowadzenie zajęć teoretycznych (prezentacje obrazowane przeźroczami) oraz zajęcia praktyczne: symulacje sytuacji klinicznych, symulacje z wykorzystaniem symulatorów Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej oraz pokazy sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej u dzieci.

Zgodnie z programem uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci podręcznika “Atlas of Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease” pod red. Gianfranco Butera, Massimo Chessa, Andreas Eicken, John D. Thomson, rekomendowany przez Grupę Roboczą Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Kardiologii Wad Wrodzonych (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Na podstawie przeprowadzonego testu wszyscy uczestnicy uzyskali zaliczenie końcowe kursu i otrzymali stosowny certyfikat.

II edycja ostatniego już kursu “Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej” odbędzie się w dniach 17 – 18 listopada 2022 r. Nabór nowych uczestników do programu został już zamknięty.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.