Pierwszy kurs “Podstawy dziecięcej Kardiologii Interwencyjnej”

W dniach 10-13.09.2019 odbyła się pierwsza edycja kursu “Podstawy dziecięcej Kardiologii Interwencyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem kursu było zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi zasadami pracy w pracowni kardiologii interwencyjnej, stosowanym w niej sprzętem oraz podstawowymi technikami zabiegowymi.

Program kursu obejmował 32 godziny dydaktyczne, w tym 16 godzin wykładów teoretycznych oraz 16 godzin zajęć praktycznych, w tym 12 z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. W kursie wzięło udział 9 uczestników programu szkolenia w zakresie podstawowym i 5 uczestników programu szkolenia w zakresie zaawansowanym. Kierownikiem kursu i jednym z wykładowców była dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, pozostałymi wykładowcami byli mentorzy z ośrodków partnerskich programu: dr Rafał Surmacz i prof. Tomasz Moszura, z ośrodka w Poznaniu, dr Roland Fisher i prof. Jacek Białkowski ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz dr Maria Zubrzycka z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do obowiązków wykładowców należało przeprowadzenie zajęć teoretycznych (prezentacje obrazowane przeźroczami) oraz zajęcia praktyczne: symulacje sytuacji klinicznych, symulacje z wykorzystaniem symulatorów Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej oraz pokazy sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej u dzieci.

Zgodnie z programem uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci podręcznika “Atlas of Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease” pod red. Gianfranco Butera, Massimo Chessa, Andreas Eicken, John D. Thomson, rekomendowany przez Grupę Roboczą Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej i Kardiologii Wad Wrodzonych (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. Na podstawie przeprowadzonego testu  z progiem zaliczenia na poziomie 70%, wszyscy uczestnicy uzyskali zaliczenie końcowe kursu.

Zapraszamy do udziału w kolejnych kursach!

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.