EndNote

Licencja krajowa WoS obejmuje bezpłatny dodatek: narzędzia EndNote Web i EndNote Click (narzędzie do szybkiego pobierania pełnych tekstów), w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji. Dostęp sieciowy i poprzez proxy.

Strona informacyjno-szkoleniowa dedykowana dla użytkowników WoS w Polsce.

WoS

EndNote Web

EndNote Click  

Pełny opis licencji krajowej WoS 

Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line

W sprawach technicznych bazy WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy:
Marcin Kapczyński marcin.kapczynski@clarivate.com.