XVIII Sympozjum “Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”

3 marca 2023, on-line

Prezentujemy program Sympozjum “Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”:

9:00 – 9:15Otwarcie Sympozjum
9:15 – 9:30Pozycje baletowe w obrazie trzech różnych metod analizy sygnału EMG. Badania pilotażowe tancerek z różnym stażem w tańcu klasycznym – J. Gorwa, A. Fryzowicz
9:30 – 9:45Reakcje posturalne na perturbacje boczno-przyśrodkowe – przegląd literatury – R.Borkowski, M.Błażkiewicz
9:45 – 10:00Technologicznie wspomagana reedukacja chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym – wstępne wnioski z projektu TWEC z wykorzystaniem przestrzennej analizy chodu – G. Sobota, T. Łosień, A. Brachman
10:00 – 10:15Analiza chodu oraz parametrów równowagi dynamicznej podczas wykonywania zadań poznawczych z zakresu uwagi i pamięci operacyjnej – badanie pilotażowe A.Antośkiewicz,  J. Gietka, A. Daniluk, S. Wójtowicz
10:15 – 10:30Czy chirurgiczna korekcja hallux valgus poprawia parametry chodu? – K.Kaczmarczyk, M.Baran, J.Gajewski
10:30 – 10:45Porównanie wybranych parametrów kinematycznych chodu za pomocą analizy markerowej, bezmarkerowej i hybrydowej – analiza przypadku – J. Kędziorek, M. Turemka
10:45 – 11:00Identyfikacja reakcji na potknięcia generowane w różnych fazach cyklu chodu – studium przypadku – M.Błażkiewicz, K.Kaczmarczyk, A. Zdrodowska, M.Jarocka, K.Kowieski
11:00 – 11:15Analiza pracy kończyn górnych podczas różnych rodzajów chodu – A. Matuszewska, M. Syczewska
11:15 – 11:30Ocena powtarzalności pomiarowej testu „Landmine punch throw” – Ł. Oleksy, M. Kuchciak, G. Brill, A. Mika
11:30 – 12:00Przerwa
12:00 – 12:15Ocena narządu ruchu pacjentów z otyłością olbrzymią – K. Graff, M. Syczewska, M. Grochowska
12:15 – 12:30Analiza nieregularności przebiegów kątowych miednicy i kończyn dolnych oraz wychyleń podłoża w niestabilności 2D – E. Szczerbik, M. Syczewska
12:30 – 12:45Metoda standaryzacji badań termowizyjnych w analizie ruchu – B. Zagrodny
12:45 – 13:00Wykorzystanie metod pomiarowych EMG i motion-capture w sterowaniu predykcyjnym urządzeniem rehabilitacyjnym – J.Wilk, P.Falkowski, C.Rzymkowski
13:00 – 13:15Analiza ruchów człowieka – M.Morawski, T. Zielińska
13:15 – 13:30Wpływ flossingu i opasek okluzyjnych stosowanych podczas rozgrzewki na siłę mięśni uda – A. Hadamus, B. Osuch, T. Jankowski, K. Wiaderna
13:30 – 13:45System skanowania wolumetrycznego – Mnemosis- R. Sitnik, K. Lech, P. Liberadzki, K. Tkaczyk, W. Krajnik
13: 45 – 14:00Skeleton-based human activity prediction – Ekemeyong Awong Lisiane Esther, T. Zielińska
14:00 – 14:15Wpływ terapii wspomaganej robotycznie na parametry chodu oraz siłę mięśniową u dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego – F. Manikowska, S. Brazevic, A. Krzyżyńska, M. Jóźwiak
14:15 – 14:30Dyskusja i zakończenie sympozjum
Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.