Wydawnictwa własne

Elektroniczne publikacje autorstwa pracowników Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” .

Lista dostępnych prac na www.ibuk.pl:

 • Małgorzata Syczewska: „Badanie  ruchu  kręgosłupa  człowieka  podczas  chodu” – rozprawa habilitacyjna
 • Grzegorz Oracz: „Przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci – diagnostyka 
  i leczenie” – rozprawa habilitacyjna
 • Dorota Dunin-Wąsowicz: „Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne
  i neurorozwojowe” – rozprawa habilitacyjna
 • Katarzyna Semczuk: „Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od dzieci chorych na mukowiscydozę” – praca doktorska
 • Bożena Rewers: „Wczesne i odległe wyniki przezskórnej walwuloplastyki aortalnej u noworodków” – praca doktorska
 • Jarosław Kierkuś: “Leczenie biologiczne Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit u dzieci”
 • Jarosław Kierkuś: “Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia żywieniowego i biologicznego infliximabem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna”