Prace budowlane

Prace remontowe pozwoliły n.in. na dostosowanie pomieszczenia do izolacji pacjentów zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi  szczegółowo wskazanymi w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jest to szczególnie ważne ponieważ w obszarze działalności Kliniki  Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego znajduje się  nie tylko ogólna nefrologia oraz nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, ale także prowadzenie chorych po przeszczepie nerki, dializoterapia i inne techniki terapii pozaustrojowej.

Remont pomieszczeń w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych – zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji we wrześniu.

W ramach prac remontowych powstały dwie w pełni wyposażone izolatki.

Prace remontowe objęły:

 • Wymianę wykładzin
 • Wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej
 • Wykonanie nowych ścianek działowych
 • Wymianę i uzupełnienie sufitów podwieszanych
 • Wymianę  instalacji i osprzętu elektrycznego w tym oświetlenia
 • Wymianę instalacji i armatury sanitarnej
 • Wykonanie zabezpieczeń na ścianach z okładzin PCW
 • Przeniesienie hydrantu, dostawa i montaż klimatyzatora
 • Rozbiórka wału ziemnego i wyprofilowanie podjazdu w celu umożliwienia wjazdu karetkom
 • Pomalowanie sal chorych w części wschodniej budynku.

Remont pomieszczeń w Klinice Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego – zadanie zakończone i przekazane do użytkowania na początku listopada.

 • wykonano śluzę wejściową poprzez zabudowę części  korytarza,
 • zamontowano drzwi aluminiowe do śluzy,
 • przebudowano łazienkę tak by wejście było bezpośrednio z Sali chorych,
 • wykonano malowanie całości izolatki,
 • wymieniono sufity podwieszone w śluzie i łazience,
 • wykonano nowe okładziny podłogowe i ścienne w łazience i śluzie.
 • przebudowano instalacje wod-kan i wentylacyjne i elektryczne.

Remont pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej/ Pracowni Rezonansu Magnetycznego/ Pracowni Ultrasonografii – zadanie na etapie wykonywania robót.

 • przebudowa pomieszczeń,
 • malowanie,
 • wyłożenie ścian do wys. 1,10 m wykładziną AKROWIN,
 • montaż posadzek typu TARKETT,
 • montaż sufitu podwieszanego ARMSTRONG z wymianą oświetlenia,
 • przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji, dostawa central wentylacyjnych.

Remont pomieszczeń w Klinice Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii/Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Procownia EEG i Wideometrii) – zadanie na etapie złożenia wniosku do Działu Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.

Remont pomieszczeń w Klinice Neurochirurgii/ Oddziale Neurochirurgii – zadanie na etapie przekazania wniosku do Działu Zamówień Publicznych.

Remont pomieszczeń w Ośrodku Otolaryngologii/ Oddział Otolaryngologii – wprowadzono wykonawcę na zadanie w dniu 20.12.2019 r.

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Obrazowej