Obszary objęte projektem

Roboty budowlane

 • Remont pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej/ Pracowni Rezonansu Magnetycznego/ Pracowni Ultrasonografii
 • Remont pomieszczeń w Klinice Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii/Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Pracownia EEG i Wideometrii)
 • Remont pomieszczeń w Klinice Neurochirurgii/ Oddziale Neurochirurgii
 • Remont pomieszczeń w Klinice Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Remont pomieszczeń w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Remont pomieszczeń w Ośrodku Otolaryngologii/ Oddział Otolaryngologii

Zakup sprzętu medycznego

 • aparatu MRI
 • respiratora
 • aparatu EEG
 • aparatu EMG
 • 4 kardiomonitorów
 • 2 gastroskopów
 • 2 kolonoskopów
 • pH-metru
 • 2 holterów ciśnieniowych ABMP
 • endoskopu otolaryngologicznego diagnostyczno-zabiegowego
 • przyłóżkowego aparatu RTG
 • bronchoskopu
 • przyłóżkowego aparatu USG

Wyposażenie socjalno-bytowe

 • Zakup łóżek pionizacyjnych wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii i Epileptologii
 • Zakup łóżka elektrycznego z wagą wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurochirurgii/ Oddziału Neurochirurgii
 • Zakup łóżka elektrycznego z wagą wraz z materacem na rzecz Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii/ Epileptologii
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurochirurgii/ Oddziału Neurochirurgii
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśninia Tętniczego/ Oddziału Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśninia Tętniczego
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Ośrodka Otolaryngologii/ Oddziału Otolaryngologii
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Zakup łóżka regulowanego ręcznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Diabetologii i Endokrynologii/ Oddziału Diabetologii
 • Zakup łóżka regulowanego elektrycznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii i Epileptologii
 • Zakup łóżka regulowanego elektrycznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśninia Tętniczego/ Oddziału Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśninia Tętniczego
 • Zakup łóżka regulowanego elektrycznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • Zakup łóżka regulowanego elektrycznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Zakup łóżka regulowanego elektrycznie wraz z materacem na rzecz Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii i Epileptologii
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Neurochirurgii/ Oddziału Naurochirurgii
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddziału Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Ośrodka Otolaryngologii/ Oddziału Otolaryngologii
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Zakup łóżka dziecięcego dwusekcyjnego wraz z materacem na rzecz Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Zakup łóżka dziecięcego elektrycznego wraz z materacem na rzecz Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Zakup łóżka dziecięcego elektrycznego wraz z materacem na rzecz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Oddziału Intensywnej Terapii I
 • Zakup łóżka dziecięcego elektrycznego wraz z materacem na rzecz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Oddziału Intensywnej Terapii II

Wyposażenie biurowo/administracyjne

Zakup wydajnego sprzętu komputerowego na rzecz

 • Kliniki Diabetologii i Endokrynologii/ Oddziału Diabetologii
 • Kliniki Kardiochirurgii/ Oddziału Kardiochirurgii
 • Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddziału Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Kliniki Neurochirurgii/ Oddziału Neurochirurgii
 • Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii i Epileptologii/Pracowni Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Pracowni EEG i Wideometrii
 • Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Ośrodka Otolaryngologii/ Oddziału Otolaryngologii
 • Zakładu Diagnostyki Obrazowej/ Pracowni Rezonansu Magnetycznego/Pracowni Ulatrasonografii
 • Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Kliniki Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Oddziału Intensywnej Terapii I/Oddziału Intensywnej Terapii II