Kontakt

W celu uzyskania informacji, odnośnie realizacji Projektu pt. „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, można kontaktować się z następującymi osobami:

  1. Michał Kleszewski, Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń, tel. 22 815 10 94, e-mail: m.kleszewski@ipczd.pl – Pełnomocnik ds. Projektu
  2. Dagmara Zyska, Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń, tel. 22 815 70 35, e-mail d.zyska@ipczd.plProject Manager
  3. Marzena Krukowska, Dział Zamówień Publicznych, tel. 22 815 75 46, e-mail: m.krukowska@ipczd.pl
  4. Agnieszka Pałyska, Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń, tel. 22 815 11 13, e-mail: a.palyska@ipczd.pl