Partnerzy

Partnerami w badaniu są:

W GCZD prowadzone będzie badanie kliniczne, planowane jest włączenie ok. 20 pacjentów, w WUM będą wykonywane biblioteki do analiz i sekwencjonowanie metodą NGS, z tymi podmiotami będzie podpisana umowa konsorcjum. Rolą fundacji GLIOMA będzie wsparcie pacjentów i rodziców w toku badania, ułatwienie komunikacji między badaczami a uczestnikami badania ich opiekunami oraz  wymiana informacji na temat choroby, leczenia.

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.