Partnerzy

Partnerami w badaniu są:

  • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Gliwicach
  • Zakład Genetyki WUM
  • Fundacja GLIOMA

W GCZD prowadzone będzie badanie kliniczne, planowane jest włączenie ok. 20 pacjentów, w WUM będą wykonywane biblioteki do analiz i sekwencjonowanie metodą NGS, z tymi podmiotami będzie podpisana umowa konsorcjum. Rolą fundacji GLIOMA będzie wsparcie pacjentów i rodziców w toku badania, ułatwienie komunikacji między badaczami a uczestnikami badania ich opiekunami oraz  wymiana informacji na temat choroby, leczenia.