Ogłoszenie o konkursach na projekty badawcze IPCZD finansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 09 czerwca do 10 lipca 2020 roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków na:

 • konkurs grantów wewnętrznych
 • konkurs statutowych zadań badawczych
 • konkurs zadań młodych badaczy.
 Zasady, kryteria, wymagania
 • Zasady finansowania projektów badawczych zostały zawarte w zarządzeniu dyrektora Instytutu nr 23/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych, statutowych zadań badawczych oraz zadań młodych badaczy.
 • Zgłoszenia projektów badawczych będą oceniane przez Komisje Konkursowe. Kryteriami oceny będą:

– zasadność merytoryczna oceniana na podstawie opisu projektu

– dorobek naukowy autora projektu

– kosztorys projektu

– poprawność metodologiczna

 • Kierownik projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania zobowiązany będzie do przedłożenia pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.
 Jak składać wnioski?

Konkursy będą przeprowadzone z wykorzystaniem systemu Elektroniczna Platforma Nauki (EPN) – projekty badawcze będą przyjmowane na konkursy poprzez system EPN.

Instrukcja składania wniosków w systemie EPN w załączeniu.

Aby złożyć wniosek w konkursie należy w systemie EPN wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć wymagane załączniki (1/ streszczenie, pełny opis, harmonogram wykonania badania (plik Word), 2/ kosztorys projektu (plik Excel), 3/ oświadczenie i skład zespołu badawczego (plik pdf)).

 Krok 1

Aby złożyć wniosek w systemie EPN należy zalogować się do systemu. Zalogować się do systemu można wyłącznie posiadając konto (adres e-mailowy) w domenie ……@ipczd.pl. Logowanie do systemu EPN następuje z wykorzystaniem tego samego loginu i hasła co do poczty elektronicznej.

 • Zainteresowane osoby, spełniające kryteria przystąpienia do konkursów na granty wewnętrzne, statutowe zadania badawcze oraz zadania młodych badaczy proszone są o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (bud. Z, I p., pok. 201, tel. 12-68, e-mail: d.piotrowska@ipczd.pllub pok. 202, tel. 78-54, e-mail:e.morawska@ipczd.pl) w celu weryfikacji posiadanego i ew. założenia konta AD (adresu e-mailowego ……@ipczd.pl i dostępu do EPN).
 • Do założenia konta niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, jednostki organizacyjnej oraz kodu tej jednostki (np. D/DSI), numeru telefonu wewnętrznego, obecnego adresu e-mail w domenie …@czd.pl (o ile się go posiada) i przesłanie na ww. adresy.
 Krok 2

Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz w systemie EPN i dołączyć odpowiednie załączniki.

Ważna informacja dla osób, które będą składały wniosek na konkurs w systemie EPN: podczas etapowego elektronicznego wypełniania wniosku, aby nie utracić już wprowadzonych danych, w każdym polu wymaganym należy wstawić przynajmniej jeden znak.

Kontakt

W zakresie procedury konkursowej:

W zakresie obsługi systemu EPN:

Dokumenty
 1. Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Nauki
 2. Zarządzenie dyrektora Instytutu nr 23/20 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych, statutowych zadań badawczych oraz zadań młodych badaczy
 3. Załączniki do przygotowania i wprowadzenia do systemu EPN  – dotyczące grantu wewnętrznego
  1. Ankieta dorobku naukowego (.doc)
  2. Streszczenie (.doc)
  3. Kosztorys projektu (.xls)
  4. Oświadczenie i Skład zespołu badawczego (.pdf)
 4. Załączniki do przygotowania i wprowadzenia do systemu EPN  – dotyczące statutowego zadania badawczego
  1. Streszczenie (.doc)
  2. Kosztorys projektu (.xls)
  3. Oświadczenie i Skład zespołu badawczego (.pdf)
 5. Załączniki do przygotowania i wprowadzenia do systemu EPN  –  dotyczące zadania młodego badacza
  1. Ankieta dorobku naukowego (.doc)
  2. Streszczenie (.doc)
  3. Kosztorys projektu (.xls)
  4. Oświadczenie i Skład zespołu badawczego (.pdf)
 6. Instrukcja składania wniosków w EPN
 7. FAQ

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.