Lider projektu

Kierownik Projektu:

Dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska prof. IPCZD – Główny Badacz, Kierownik Kliniki Onkologii, IPCZD

Kluczowe osoby:

Lek. med. Maciej Ciołkowski, neurochirurg, patomorfolog

Dr n. med.  Monika Drogosiewicz, onkolog

Prof. dr hab. n med. Wiesława Grajkowska, patomorfolog

Prof. dr hab. n med. Marcin Roszkowski, neurochirurg

Mgr farm. Marta Szymańska, farmaceuta Zastępca Kierownika Apteki

Dr hab. n. med. Joanna Trubicka prof. IPCZD, biolog molekularny


Jednostki zaangażowane w Projekt:

  • Klinika Onkologii
  • Zakład Patomorfologii
  • Apteka
  • Pozostałe

Badanie finansowane ze budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych,
numer Projektu 2020/ABM/01/00040.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget funds, Project number 2020/ABM/01/00040.