Konkurs o Nagrodę naukową oraz Nagrodę za całokształt dokonań naukowych dla Pracowników Naukowych Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ogłasza konkurs o Nagrodę naukową oraz Nagrodę za całokształt dokonań naukowych dla Pracowników Naukowych Instytutu ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”: 

  1. Nagrodę naukową – przyznawaną corocznie, za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową (lub cykl prac) z dziedziny nauk medycznych. Nagroda naukowa przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) dla młodego naukowca – przeznaczona dla osób, które nie przekroczyły 35. roku życia, z możliwością wydłużenia tego okresu o czas urlopów zdrowotnych, wychowawczych, jednak nie dłużej niż o 2 lata;

b) otwartej.      

Przyznane będą dwie nagrody naukowe, po jednej w każdej z powyższych kategorii.

Praca w jednym roku może dostać tylko jedną nagrodę, tzn. nagrodzony młody naukowiec nie może otrzymać za tę samą pracę nagrody w kategorii otwartej. 

2. Nagrodę za całokształt dokonań naukowych – przyznawaną co cztery lata, za publikacje, kierowanie i uczestnictwo w grantach, inne rodzaje aktywności naukowej.

Nagroda za całokształt dokonań naukowych przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a) indywidualnej;

b) zespołowej (zgłaszane publikacje powinny obejmować te, w których udział członków zespołu badawczego złożonego z pracowników Instytutu był znaczący (powyżej 50%).

Termin przyjmowania wniosków: 31 maja 2020 roku.

Zarządzenia oraz formularze wniosków zgłoszeniowych na konkurs znajdują się TUTAJ.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Intranecie.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.