Konkurs na projekty wewnętrzne 2020

Kierownicy Klinik /Zakładów/Pracowni

Samodzielni Pracownicy Naukowi

Pracownicy Instytutu

Uprzejmie informujemy, że w maju br. planowane jest ogłoszenie na stronie intranetowej Instytutu konkursów wewnętrznych projektów badawczych (grantów wewnętrznych,  statutowych zadań badawczych i zadań młodych badaczy) oraz konkursu projektów wewnętrznych „grant na grant” na badania służące przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Konkursy będą przeprowadzone z wykorzystaniem systemu „Elektroniczna Platforma Nauki”. Formularze aplikacyjne na konkursy składane będą w formie elektronicznej, ale także w formie papierowej. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (bud. Z, I p. pok. 201 i 202; tel. 12-68 i 78-54) w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz nadania uprawnień do systemu EPN. Aktualne informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie intranetowej Instytutu.

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu konkursów jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w IPCZD i w kraju.

Z-ca Dyrektora ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.