Duża infrastruktura badawcza – nabór MNiSW na 2020 rok

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków o przyznanie na 2020 rok środków finansowych na inwestycje związane z działalnością naukową obejmujące zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej o wartości powyżej 500 000,00 zł.

Wniosek zawiera:

1) dane wnioskodawcy;

2) rodzaj inwestycji;

3) nazwę i lokalizację inwestycji;

4) zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;

5) wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;

8) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury.

Na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF.

>> Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

>> Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową

Osoby zainteresowane przygotowywaniem i złożeniem wniosku proszone są o kontakt do dnia 06.07.2019 r. z p. Dariuszem Forysiem, e-mail: d -dot- forys -at- ipczd -dot- pl , tel. 70-46 (dotyczy pracowników IPCZD).

Mariusz Piotrowicz

Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.