Zespół badawczy

Kierownik Projektu:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Główny Badacz, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Kluczowe osoby:

dr n.med.Krzysztof Sadowski – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

dr n.med Dorota Domańska-Pakieła – Pracownia EEG i Wideometrii, IPCZD

Agnieszka Czajkowska – Kierownik Pracowni Farmakokinetyki, IPCZD

Ryszard Sot – Kierownik Apteki, IPCZD

Kamil Witkowski – farmaceuta, IPCZD

Magdalena Kaczorowska-Frontczak – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Julita Borkowska – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Dominika Jedlińska – Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IPCZD