Zespół badawczy

Kierownik Projektu:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Główny Badacz, Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Kluczowe osoby:

dr n.med.Krzysztof Sadowski – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

dr n.med Dorota Domańska-Pakieła – Pracownia EEG i Wideometrii, IPCZD

Agnieszka Czajkowska – Kierownik Pracowni Farmakokinetyki, IPCZD

Ryszard Sot – Kierownik Apteki, IPCZD

Kamil Witkowski – farmaceuta, IPCZD

Magdalena Kaczorowska-Frontczak – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Julita Borkowska – Oddział Neurologii i Epileptologii, IPCZD

Dominika Jedlińska – Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, IPCZD

Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2019/ABM/01/00034

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, Project number 2019/ABM/01/00034