Zakup sprzętu IT – kolejny etap projektu wykonany

Współpraca IPCZD z MZ w obszarze funduszy UE zaowocowała wymianą przestarzałego sprzętu IT w wielu komórkach organizacyjnych szpitala, poprzez zakup: 

  • 90 zestawów komputerowych
  • 50 drukarek

Zakup wydajnego sprzętu komputerowego pozwoli na usprawnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Instytutu, a przede wszystkim pozwoli na sprawną wymianę danych pomiędzy szpitalem, a otoczeniem zewnętrznym. Wymiana sprzętu IT jest kluczowym działaniem w usprawnieniu pracy personelu medycznego poprzez szybki dostęp do informacji o pacjencie, a także przyczyni się do optymalizacji kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej.
Wykaz jednostek, w których wymieniony został sprzęt IT:

Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Diabetologii i Endokrynologii/ Oddział Diabetologii5
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Diabetologii i Endokrynologii/ Oddział Diabetologii7
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Kardiochirurgii/ Oddział Kardiochirurgii1
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Kardiochirurgii/ Oddział Kardiochirurgii3
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego1
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego4
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Neurochirurgii/ Oddział Neurochirurgii1
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Neurochirurgii/ Oddział Neurochirurgii5
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii4
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii4
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych3
Wydajny sprzęt komputerowyOśrodek Otolaryngologii/ Oddział Otolaryngologii2
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąOśrodek Otolaryngologii/ Oddział Otolaryngologii3
Wydajny sprzęt komputerowyZakład Diagnostyki Obrazowej/ Pracownia Rezonansu Magnetycznego3
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąZakład Diagnostyki Obrazowej/ Pracownia Rezonansu Magnetycznego2
Wydajny sprzęt komputerowyZakład Diagnostyki Obrazowej/ Pracownia Ultrasonografii3
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąZakład Diagnostyki Obrazowej/ Pracownia Ultrasonografii2
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii/Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Procownia EEG i Wideometrii)3
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii/Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Procownia EEG i Wideometrii)2
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/ Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka5
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/ Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka5
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddział Chirurgii Ogólnej7
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddział Chirurgii Ogólnej2
Wydajny sprzęt komputerowyKlinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii5
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddział Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii4
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Oddział Intensywnej Terapii I2
Wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarkąKlinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Oddział Intensywnej Terapii II2
Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.