Wydawnictwa własne Instytutu “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – “Wpływ stężenia takrolimusu oznaczanego przed kolejną dawką na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR)”

Praca stanowi rozprawę doktorską. W transplantologii narządów unaczynionych podstawowym lekiem stosowanym w podtrzymującej immunosupresji jest inhibitor kalcyneuryny – takrolimus, stosowany  zazwyczaj w skojarzeniu z innymi lekami w tzw. terapii trójlekowej.  Celempracy było zbadanie, czy stężenie takrolimusu C0 ma niezależny od innych czynników wpływ na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci, mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR), czy zawężenie szerokiego zakresu stężeń w okresie dawkowania podtrzymującego (5-10 ng/ml) może zapewnić korzyści w odniesieniu do odległej czynności przeszczepu (mierzonej eGFR), czy można wskazać grupę pacjentów, dla których korzystne byłoby trwałe ograniczenie zakresu stężenia takrolimusu C0   oraz czy inne znane cechy kliniczne pacjentów modyfikują wpływ stężenia leku C0 na czynność przeszczepu nerki (eGFR).

Jacek Rubik: “Wpływ stężenia takrolimusu oznaczanego przed kolejną dawką na odległą czynność przeszczepu nerki u dzieci mierzoną szacowanym wskaźnikiem filtracji kłębuszkowej (eGFR)”

Lista dostępnych prac na www.ibuk.pl.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.