Zakupiony sprzęt

  1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Oddział Intensywnej Terapii I oraz Oddział Intensywnej Terapii II:

– przyłóżkowy aparat RTG

– przyłóżkowy aparat USG

Oddział Intensywnej Terapii I

– łóżko dziecięce elektryczne wraz z materacem

Oddział Intensywnej Terapii II

   – łóżko dziecięce elektryczne wraz z materacem

2.   Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka/ Oddział Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

– respirator

– wydajny sprzęt komputerowy

– wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

3.   Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów/ Oddział Chirurgii Ogólnej:

– kardiomonitor

– łóżko regulowane elektrycznie wraz z materacem

– łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

– wydajny sprzęt komputerowy

– wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

4.   Klinika Neurochirurgii/Oddział Neurochirurgii:

         – łóżko elektryczne z wagą wraz z materacem

         – łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

         – łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

         – wydajny sprzęt komputerowy

         – wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

5.   Klinika Gastroenterologii, Hapatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddział Gastroenterologii, Hapatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Pracownia Diagnostyki Gastroenterologicznej:

– łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

– łóżko regulowane elektrycznie wraz z materacem

– łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

6.  Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego:

             – łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

             – łóżko regulowane elektrycznie wraz z materacem

             – łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

             – wydajny sprzęt komputerowy

             – wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

7.   Klinika Neurologii i Epileptologii/ Oddział Neurologii i Epileptologii/Pracownia Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Pracownia EEG i Wideometrii):

– aparat EEG

– aparat EMG

  Oddział Neurologii i Epileptologii

– łóżko pionizacyjne wraz z materacem

– łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

– łóżko regulowane elektrycznie wraz z materacem

– łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

– wydajny sprzęt komputerowy

– wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

8. Klinika Diabetologii i Endokrynologii/ Oddział Diabetologii:

– Holter ciśnieniowy ABMP

– łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

– wydajny sprzęt komputerowy

9.      Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych:

             – łóżko elektryczne z wagą wraz z materacem

             – łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

             – łóżko regulowane elektrycznie wraz z materacem

             – łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

             – łóżko dziecięce elektryczne wraz z materacem

             – wydajny sprzęt komputerowy wraz drukarką

10. Ośrodek Otolaryngologii/ Oddział Otolaryngologii:

                – łóżko regulowane ręcznie wraz z materacem

                – łóżko dziecięce dwusekcyjne wraz z materacem

                – wydajny sprzęt komputerowy

                – wydajny sprzęt komputerowy wraz z drukarką

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Klinika Chirurgii i Transplantacji Narządów
Klinika Neurochirurgii
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych