Zakończone

Remont pomieszczeń w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/Oddział Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych

W ramach prac remontowych powstały dwie w pełni wyposażone izolatki.

Prace remontowe objęły:

• Wymianę wykładzin

• Wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej

• Wykonanie nowych ścianek działowych

• Wymianę i uzupełnienie sufitów podwieszanych

• Wymianę  instalacji i osprzętu elektrycznego w tym oświetlenia

• Wymianę instalacji i armatury sanitarnej

• Wykonanie zabezpieczeń na ścianach z okładzin PCW

Sale zostały wyposażone w  nowe łóżka elektryczne.  

Zakup wydajnego sprzętu komputerowego na rzecz

 • Kliniki Diabetologii i Endokrynologii/ Oddziału Diabetologii
 • Kliniki Kardiochirurgii/ Oddziału Kardiochirurgii
 • Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego/ Oddziału Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego
 • Kliniki Neurochirurgii/ Oddziału Neurochirurgii
 • Kliniki Neurologii i Epileptologii/ Oddziału Neurologii i Epileptologii/Pracowni Potencjałów Wywołanych i EMG oraz Pracowni EEG i Wideometrii
 • Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych/ Oddziału Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • Ośrodka Otolaryngologii/ Oddziału Otolaryngologii
 • Zakładu Diagnostyki Obrazowej/ Pracowni Rezonansu Magnetycznego/Pracowni Ulatrasonografii
 • Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
 • Kliniki Chirurgii i Transplantacji Narządów/ Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii/ Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
 • Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Oddziału Intensywnej Terapii I/Oddziału Intensywnej Terapii II