Uroczyste otwarcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FE_POWER_poziom_pl-1_rgb-1024x132.jpg

W dniu 31 stycznia br. w Instytucie „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  

W uroczystości udział wzięli :

  • Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Burmistrz Dzielnicy Wawer Norbert Szczepański
  • Dyrektor dr n. med. Marek Migdał, Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”
  • Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
  • Dr Tomasz Rowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
  • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Staruch, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ŚCZP DiM powstało dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa. Projekt jest realizowany od maja 2021 r. do września 2023 r., jego Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pozostali Partnerzy: Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, Bemowo i Żoliborz. Projekt ma na celu skalowanie modelu opieki zgodnie z ogólnokrajową reformą w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmie opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, młodzież i młodych dorosłych do 21 r.ż.  doświadczających kryzysów psychicznych. Rodziny  i dzieci otrzymają wielospecjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania, emocjonalnych, trudności szkolnych, diagnozę, psychoterapię i leczenie psychiatryczne oraz profilaktykę zaburzeń wieku rozwojowego. 

Cały proces leczenia będzie indywidualnie dopasowany do pacjenta. Psycholog diagnosta kontaktuje się z rodziną w celu umówienia pierwszego spotkania max w ciągu 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia przez Infolinię 512 266 463  ( dzielnica Wawer) w godz. 8:00 – 15:30.

Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka (rodziną, szkołą, przedszkolem oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku).

W każdej dzielnicy będzie funkcjonował Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej składający się z instytucji środowiskowych działających na rzecz zdrowia dzieci i ich rodzin min. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodki Pomocy Społecznej, Fundacje, Burmistrz, szkoły i przedszkola. W ramach projektu w dzielnicy Wawer udzielimy pomocy psychologiczno – psychiatrycznej ok. 560 dzieciom i ich rodzinom.

Głównym założeniem projektu jest deinstytucjonalizacja, co oznacza, że dzieci w takim miejscu nie będą czuć się jak w instytucji, zwłaszcza szpitalnej.

W związku z tym przestrzeń wizualna jest  przyjazna dla dzieci  i będzie sprzyjać ich zdrowieniu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku pacjentów po traumach szpitalnych, u których standardowy gabinet i poczekalnia lekarska wzmaga lęk. Tzw. setting terapeutyczny czyli strona wizualna miejsca, w którym odbywa się terapia jest częścią procesu terapeutycznego, innowacyjnym rozwiązaniem będzie muzykoterapia i aromaterapia już w momencie oczekiwania na wizytę.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logoogo.jpg

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.