O projekcie

W dniu 14.05.2021 r. pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, nr umowy: POWR.04.01.00-00-DM01/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu planowana jest od 01.05.2021 do 30.09.2023, a jego wartość wynosi 14 646 896,99 zł.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest jednym z partnerów w projekcie i na jego realizację otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 014 972,92 zł.​

Projekt obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne. Grupę docelową projektu stanowią dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń, chorób i kryzysów psychicznych.​

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie FE_POWER_poziom_pl-1_rgb-1024x132.jpg