Rekrutacja pacjentów

Badanie jest w trakcie opiniowania przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Komisję Bioetyczną przy IPCZD. Po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu oraz pozytywnej opinii Komisji możliwa stanie się rekrutacja pacjentów do badania.

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.