Rekrutacja pacjentów

Dane kontaktowe:

Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

tel: 22 815 74 04

e-mail: k.kotulska@ipczd.ploddzial.neurologia@ipczd.pl

Justyna Domańska

e-mail: j.domanska@ipczd.pl

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.