Rekrutacja pacjentów

Dane kontaktowe:

Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Sekretariat Kliniki Neurologii i Epileptologii,

tel. 22 815 74 04

prof. Sergiusz Jóźwiak

e-mail: s.jozwiak@ipczd.pl

Katarzyna Nieścierowicz

e-mail: k.niescierowicz@ipczd.pl

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/01/00054.

Research financed by the Medical Research Agency, Poland, from state budget, Project number 2020/ABM/01/00054.