Otwarcie nowej Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej

W dniu 09.06.2021 Pracownia Kardiologicznej Symulacji Medycznej została uroczyście przeniesiona do nowej lokalizacji.

Pracownia jest jednym z zadań prowadzonego przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowch IPCZD (w kooperacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Śląskim Uniwersytetem Medycznym) projektu POWR.05.04.00-00-0161/18 „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci” (POWER Kid) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zniesienie deficytu dziecięcych kardiologów interwencyjnych poprzez wyszkolenie odpowiedniej liczby lekarzy, w tym szkolenie z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Grupę docelową stanowią lekarze i lekarze rezydenci zainteresowani kardiologią dziecięcą, w tym interwencyjną oraz studenci.

Poza symulatorami zakupionymi dla szkolenia uczestników projektu, pracownia symulacji została wyposażona w symulatory diagnostyczne, komputery i sprzęt audiowizualny, zabezpieczające potrzeby edukacyjne osób spoza prowadzonego projektu POWER Kid.

Dziękujemy wszystkim partnerom i darczyńcom, którzy wsparli ten unikatowy projekt a zwłaszcza Pani Patrycji Piekutowskiej i jej Fundacji Virtuosa za wyremontowanie, modernizację i dodatkowe wyposażenie nowoczesnej pracowni.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.