Ogłoszenie o konkursie na projekty badawcze IPCZD „grant na grant” finansowane z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 27 maja do 5 lipca 2019 roku odbywa się nabór wniosków na konkurs projektów wewnętrznych – „grant na grant” na badania służące przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Zasady, kryteria, wymagania

 • Zasady finansowania projektów badawczych zostały zawarte w Zarządzeniu dyrektora Instytutu nr 33/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania projektów wewnętrznych – „grant na grant” na badania służące przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych
 • Zgłoszenia projektów badawczych będą oceniane przez Komisję Konkursową. Kryteriami oceny będą:

– zasadność merytoryczna oceniana na podstawie opisu projektu

– dorobek naukowy autora projektu

– kosztorys projektu

– poprawność metodologiczna

 • Kierownik projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania zobowiązany będzie do przedłożenia pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej.

Jak składać wnioski?

Konkursy będą przeprowadzone z wykorzystaniem systemu Elektroniczna Platforma Nauki (EPN) – projekty badawcze będą przyjmowane na konkursy poprzez system EPN.

Instrukcja obsługi systemu w załączeniu.

Aby złożyć wniosek w konkursie należy w systemie EPN wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć wymagane załączniki (1/ streszczenie, pełny opis, harmonogram wykonania i kosztorys projektu (word), 2/ skład zespołu badawczego (pdf) i 3/ oświadczenie (pdf)).

Krok 1

Aby złożyć wniosek w systemie EPN należy zalogować się do systemu. Zalogować się do systemu można wyłącznie posiadając konto (adres e-mailowy) w domenie ……@ipczd.pl. Logowanie do systemu EPN następuje z wykorzystaniem tego samego loginu i hasła co do poczty elektronicznej.

 • Zainteresowane osoby, spełniające kryteria przystąpienia do konkursu proszone są o zgłaszanie się do Działu Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (bud. F, I p., pok. 110, tel. 12-68, e-mail: d -dot- piotrowska -at- ipczd -dot- pl , e -dot- morawska -at- ipczd -dot- pl , d -dot- forys -at- ipczd -dot- pl ) w celu weryfikacji posiadanego i ew. założenia konta AD (adresu e-mailowego ……@ipczd.pl i dostępu do EPN).
 • Do założenia konta niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, jednostki organizacyjnej oraz kodu tej jednostki (np. D/DSI), numeru telefonu wewnętrznego, obecnego adresu e-mail w domenie …@czd.pl (o ile się go posiada) i przesłanie na ww. adresy.

Krok 2

Po potwierdzeniu konfiguracji konta …@ipczd.pl przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie obsługi systemu EPN dla pracowników Instytutu zainteresowanych złożeniem wniosku.

Krok 3

Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz w systemie EPN i dołączyć odpowiednie załączniki.

Ważna informacja dla osób, które będą składały wniosek na konkurs w systemie EPN: podczas etapowego elektronicznego wypełniania wniosku, aby nie utracić już wprowadzonych danych, w każdym polu wymaganym należy wstawić przynajmniej jeden znak.

Kontakt

W zakresie procedury konkursowej:

 • Danuta Piotrowska, d -dot- piotrowska -at- ipczd -dot- pl , tel. 12-68
 • Elżbieta Morawska, e -dot- morawska -at- ipczd -dot- pl , tel. 12-68
 • Dariusz Foryś, d -dot- forys -at- ipczd -dot- pl , tel. 70-46

W zakresie obsługi systemu EPN:

 • Barbara Badylak, b -dot- badylak -at- ipczd -dot- pl , tel. 17-33
 • Bartosz Wiktorowicz, b -dot- wiktorowicz -at- ipczd -dot- pl , tel. 17-31

Dokumenty

 1. Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Nauki
 2. Zarządzenie dyrektora Instytutu nr 33/19 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania projektów wewnętrznych „grant na grant” na badania służące przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych
 3. Załączniki do przygotowania i wklejenia do systemu EPN
  1. Oświadczenie
  2. Skład zespołu badawczego
  3. Streszczenie
  4. Ankieta dorobku naukowego
 4. Instrukcja składania wniosków w EPN
 5. Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Nauki ws. przedłużenia terminu naboru wniosków

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.