Lider projektu

Projekt realizowany przez IPCZD jako laureata konkursu na działalność badawczo – rozwojową
w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1.

Kierownik Projektu:

dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska prof. IPCZD – Główny Badacz, Kierownik Kliniki Onkologii, IPCZD

Kluczowe osoby:

Dr n. med.  Monika Drogosiewicz, onkolog

Prof. dr hab. n med. Wiesława Grajkowska, patomorfolog

Dr hab. n. med. Joanna Trubicka prof. IPCZD diagnosta laboratoryjny 

Prof. dr hab. n med. Marcin Roszkowski, neurochirurg

Prof. dr hab. n med. Elżbieta Jurkiewicz, radiolog

Lek med. Agnieszka Brożyna, onkolog

Dr n. med.  Iwona Filipek, onkolog

Lek med. Agnieszka Kołodziejczyk-Gietka, onkolog

Dr n. med.  Marta Perek-Polnik onkolog

Lek. med. Ewa Święszkowska, onkolog

Lek. med. Maciej Ciołkowski, neurochirurg