Kontakt

Dorota Gągała

Kierownik CWpediBK

Tel: 22 815 11 68

E-mail: d.gagala@ipczd.pl

Iwona Ćwiek

Koordynator CWpediBK ds. finansowych

Tel: 22 815 13 72

E-mail: i.nowak@ipczd.pl

Iwona Grząbka

Kootdynator CWpediBK ds. operacyjnych

Tel: 22 815 19 83

E-mail: i.grzabka@ipczd.pl

Aleksander Wiśniewski

Koordynator CWpediBK ds. operacyjnych

Tel: 601 369 858

E-mail: a.wisniewski@ipczd.pl

Obsługa projektu:

Weronika Woźnicka-Sulak

Inspektor ds. obsługi biurowej

Tel: 22 815 11 78

E-mail: cwpedibk@ipczd.pl ; w.woznicka@ipczd.pl