CWpediBK

Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM/03/00013.

Research Project number 2020/ABM/03/00013, financed by the Medical Research Agency, Poland from: state budget funds.

Nazwa konkursu:  Konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

Nr konkursu: ABM/2020/3

Nazwa projektu: Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych

Wartość dofinansowania: 9 493 704,64 zł

Całkowity koszt projektu: 9 493 704,64 zł

Celem projektu jest utworzenie i rozwój Centrum Wsparcia Pediatrycznych Badań Klinicznych, które ma doprowadzić do zwiększenia liczby badań klinicznych prowadzonych w populacji pediatrycznej w Polsce wraz ze zwiększeniem liczby ich uczestników. CWpediBK będzie nie tylko realizatorem badań klinicznych, ale także inicjatorem i kreatorem tworzenia badań klinicznych, odpowiadających potrzebom populacji pediatrycznej i umożliwiającym jej zwiększenie dostępności do nowoczesnych terapii.

Cel ilościowy: 79 badań klinicznych realizowanych w latach 2021-2025

Akronim projektu: CWpediBK

Czas trwania projektu: 1.01.2021 – 31.12.2025