Konsorcjum

  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk – LIDER;
  • Uniwersytet Warszawski;
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Laboratorium Badawcze – Bank Komórek;
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk;
  • Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”;
  • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  • Centrum Chirurgii Specjalistycznej – Ortopedika;
  • Johns Hopkins University, Baltimore, USA;
  • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Monachium, Niemcy.