Komunikat – praktyki zawodowe

Ważne informacje w sprawie opłaty administracyjnej pobieranej przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” od osób indywidualnie zgłaszających się w celu odbycia studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu.

Dyrekcja Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” informuje, że od dnia 01.10.2022 roku ulegają zmianie zasady przyjmowania studentów/słuchaczy na praktyki zawodowe/wakacyjne  oraz praktyczną naukę zawodu.

Osoby zgłaszające się indywidualnie, w ramach studenckich praktyk zawodowych/wakacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu, mogą odbywać praktyki na podstawie umowy o organizację praktyki  zawartej pomiędzy Instytutem a Uczelnią/Szkołą. Wzór umowy stanowi załącznik do Komunikatu.

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości  56 zł za 1 osobę za cały okres praktyk, płatną przez Uczelnię/Szkołę.

Podstawą rozpoczęcia praktyk w IPCZD jest podpisana umowa pomiędzy Stronami.

Postanowienia nie dotyczą studentów/słuchaczy kierowanych przez jednostki prowadzące kształcenie, które podpisały lub podpiszą umowy dotyczące organizacji praktyk zawierające odrębne zapisy dotyczące płatności.

Kontakt:

Sekcja Szkoleń – obszar kliniczny (kierunek lekarski, fizjoterapia, dietetyka, psychologia, itp.) tel. 22 815-11-32.

Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej – obszar pielęgniarski, tel. 22 815-12-39

Umowa dotycząca praktyk studenckich – wzór.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.