“Kardiologia przez przypadki” – warsztaty

W dniach 9-10 grudnia 2022 r. w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” odbyło się XI spotkanie warsztatowe z zakresu pediatrycznej kardiologii interwencyjnej zatytułowane „Kardiologia przez przypadki”.

Program rozpoczął dr Adam Koleśnik wykładem pt „Wykorzystanie współczesnych metod obrazowania dla planowania leczenia wad wrodzonych serca” wprowadzając wszystkich w świat stale rozwijających się metod anatomicznych i czynnościowych rekonstrukcji trójwymiarowych, w rzeczywistość wirtualną, a co najważniejsze w ich wykorzystanie w codziennej praktyce. Kolejny raz w czasie warsztatów podkreślono niemożliwą do przecenienia rolę obrazowania w leczeniu wad wrodzonych serca.

Następnie przez cały dzień, a częściowo także następnego dnia, były prezentowane przez Koleżanki i Kolegów ze wszystkich Pediatrycznych Pracowni Hemodynamicznych w kraju,  oraz przez uczestników programu szkoleniowego PO WER-KID wybrane przypadki trudnych kardiologicznych zabiegów interwencyjnych oraz wybrane tematy kliniczne.

W czasie spotkania były także transmitowane na bieżąco dwa wymagające zabiegi interwencyjne przeprowadzone przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych IPCZD. U jednego dziecka z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową, wykonano zabieg  przezskórnej implantacji przedsionkowego regulatora przepływu. U drugiego dziecka z niewydolnością krążenia wtórną do istotnego lewo-prawego przecieku międzykomorowego wszczepiono przezskórnie  dwa implanty znacznie redukujące przeciek w koniuszkowej części przegrody.

Formuła spotkania umożliwiła swobodną, czasami ożywioną dyskusję, wymianę niejednokrotnie unikalnych własnych doświadczeń.

Drugiego dnia mentorzy koordynowanego przez IPCZD programu wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci PO WER-KID oraz kierownicy Pediatrycznych Pracowni Hemodynamicznych przedstawili zasady kwalifikacji pacjentów do standardowych zabiegów kardiologii interwencyjnej, sposób ich wykonania, wyniki oraz potencjalne powikłania. Prezentacje były oparte na aktualnych rekomendacjach, a zilustrowane zarejestrowanymi zabiegami.

Spotkanie miało charakter hybrydowy a udział w nim bezpłatny. W sumie uczestniczyło 220 osób z tego w wersji zdalnej 190. Współorganizatorem wydarzenia była firma Philips, której Pracownia Interwencji Sercowo-Naczyniowych IPCZD jest ośrodkiem referencyjnym.

Reasumując to były dwa dni ważnej wymiany doświadczeń, nauką na przykładach stymulacją do dalszego rozwoju, o czym świadczą przesłane oraz przekazane ustnie opinie uczestników.

dr hab. med. prof. instytutu Grażyna Brzezińska-Rajszys

Kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych

Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.