Informacje o projekcie

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Tytuł: Odpowiedź immunologiczna a skład mikroflory jelitowej u dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby  i nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.

Nr 2018/31/B/NZ5/02735

Budżet projektu ogółem: 2 302 142 zł.

Celem projektu jest:

1/ ocena typowych cech mikrobiomu i metabolizmu jelitowego oraz odpowiedzi immunologicznej u dzieci z NTP oraz SW;

2/ ocena profilu odpowiedzi jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMCs) na stymulację przez metabolity mikrobioty (ekstrakty wodne próbek kału) w zakresie:

  1. produkcji cytokin pro- i przeciw-zapalnych,
  2. charakterystyki fenotypowej, tj. dystrybucji i stanu aktywacji limfocytów T o funkcji immunoregulacyjnej (komórki T-reg),
  3. profilu ekspresji genów (transkryptom).

Projekt realizowany w konsorcjum:

  1. Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Lider
  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Partner nr I
  3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Partner nr II