II edycja kursu „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”

W dniach 17-18.11.2022 r. odbyła się druga, ostatnia już edycja kursu „Psychologiczne aspekty dziecięcej kardiologii interwencyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szkolenie obejmowało umiejętności komunikacyjne, psychologiczne podstawy pracy dziecięcego kardiologa interwencyjnego z uwzględnieniem zagadnień związanych z zasadami równego traktowania kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, tożsamość płciową i orientację psychoseksualną. Program kursu obejmował 16 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin wykładów teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne oparte były o symulację rozmów z pacjentami i ich rodzinami o różnym stopniu ciężkości choroby, w tym pacjentami i rodzinami o odmiennej narodowości, wyznaniu i kulturze.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego i spersonalizowanego działania. Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się na wykorzystywanie cookies. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używane są pliki cookies, a także w jaki sposób można je zablokować lub usunąć, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.